Informacja

FIZYKOTERAPIA

 • Fala Uderzeniowa ( EWST )
 • Ultradźwięki
 • Fonoforeza
 • Pole Magnetyczne
 • Laser
 • Solux
 • Krioterapia Miejscowa
 • Masaż Aquavibron
 • Masaż Oscylacyjny

ELEKTROTERAPIA

 • Jonoforeza
 • Elektrostymulacja
 • Prądy galwaniczne
 • Prądy Impulsowe
 • Diadynamik
 • Tonoliza
 • Tens
 • Prąd Neofaradyczny
 • Prąd Kotz’a (stymulacja rosyjska)
 • Prąd Falujący 4000 Hz
 • Prąd Traberta
 • Prądy interferencyjne wg. Nemeca
 • Mikroprądy

KINEZYTERAPIA

 • Terapia manualna FDM (fascial distortiom model)
 • Terapia manualna FM (fascial manipulation wg. Stecco)
 • Terapia manualna wg. Mulligana
 • Terapia manualna wg. koncepcji Plaatsmana
 • Terapia metodą McKenzie
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające
 • Ćwiczenia indywidualne – instruktażowe
 • Ćwiczenia indywidualne czynno-bierne i wspomagane
 • Ćwiczenia indywidualne czynne
 • Ćwiczenia indywidualne z przyborami
 • Ćwiczenia korekcyjne
 • Wyciąg Trakcyjny Lędźwiowy

MASAŻ

 • Masaż Klasyczny – leczniczy
 • Masaż Relaksacyjny
 • Masaż Segmentarny
 • Masaż Sportowy
 • Drenaż Limfatyczny